Welcome to Ro-Mixers

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more!

This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
romixers_team

Rezervari server

1 post in this topic

Oricare dintre serverele de war ale Ro-Mixers pot fi rezervate astfel incat un clan sau de la 1 pana la 12 oameni sa faca practice.

La momentul rezervarii playerul care a solicitat rezervarea va avea acces la a controla serverul insa nu va beneficia si de acces pe grupul de steam.

Rezervarile se vor face printr-un reply la acest topic tinand cont de modelul de mai jos si de urmatoarele aspecte:
Orice rezervare se face cu cel putin 24 de ore inainte.
Rezervarile se pot face chiar si pentru 1 singur player.
Daca se doreste o rezervare pe mai mult de 60 de minute atunci se vor face mai multe cereri separate pentru fiecare interval de 1h - ex: pentru 120 min (2 h) se vor face doua cereri.
Rezervarile se pot face chiar si pentru 1 singur player.
Playerul pe numele caruia s-a facut rezervarea si a primit acces pe server sa nu intarzie mai mult de 5 minute altfel rezervarea se anuleaza.
In conditiile in care la momentul inceperii intervalului de timp rezervat este un mix in desfasurare pe server, playerul care a facut rezervarea are obligatia de a astepta terminarea mix-ului in curs si apoi de a instiinta adminii (si/sau playerii ca serverul este rezervat) - cnf. acestei reguli si art. REZERVARI din cadrul Regulamentul serverelor de war - CS 1.6, adminul care s-a ocupat de organizarea mix-ului este obligat sa mute playerii pe alt server din cadrul comunitatii apoi sa se mute (si sa elibereze) serverul si el.

Quote

MODEL CERERE REZERVARE & MUST DO:
* Necompletarea in mod corect a cererii in sine si/sau neindeplinirea cerintelor duce la respingerea cererii.

  • Nickname in joc:
  • Fac parte din grupul de steam Ro-Mixers: Da
  • Nickname actual pe steam: 
  • Am invitat 20 de playeri de pe steam in grupul Ro-Mixers: Da
  • Am completat datele din profilul forumului meu: Da
  • Am citit toate regulamentele din Categoria Administrativ / Forumul Administrativ / Forumul Regulamente
  • Primele 7 cifre din CNP:
  • Serverul dorit pentru rezervare:
  • Data dorita pentru rezervare: DD/MM/YYYY - HH:MM:00s

Orele care sunt setate pe servere si la care se va stabili daca rezervarea incepe sau nu se gaseste aici.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

Designed by

-------------------------

Contact them:

Steam Group & Contact

Informations:

Valabil in reteaua Vodafone
-------------------------

Reach us:

PC: 032496, Sector 3, Buc, RO